WEB TASARIMI

 

İçerik: HTML, Frontpage 2000, Dreamweaver MX, Photoshop 6.0, Flash MX, Paint Shop Pro, Swish, Javascript, Javaapplet, FTP, İsim Registeri, Server Kiralama

İnternet Nedir?

 

İnternet, birçok bilgisayar sistemini TCP/IP protokolü ile birbirine bağlayan dünya çapına yayılmış olan bir iletişim ağıdır. İnternet, bilgiye kolay, ucuz, hızlı ve güvenli ulaşmanın ve onu paylaşmanın günümüzdeki en geçerli yoludur. İnternet, kısaca dünya üzerindeki bilgisayarları birbirine bağlayan bir iletişim ağı olarak da tanımlanabilir. Bir bilgisayarı, modemi ve telefon hattı olan herkesin yer alabileceği bu ağın en önemli özelliği, her hangi bir kuruluşa, gruba yada ülkeye ait olmamasıdır.

İnternet ve Web kavramı ilk ortaya atıldığında, Amerikalı uzmanlar kullanıcılara metin, ses, film v.s. gibi görsel ve işitsel elemanları bilgisayar ekranında sergileyebilmek için, ortak bir dile yani HTML  diline karar verdiler. Bu dil son derece basit, esnek ve geliştirilmeye açık bir yapıya sahiptir. Bu dilde dünyadaki programların desteklediği bir biçim: Yani metin biçimi, başka bir deyişle ASCII  adı verilen cinsten dosyalar kullanıldı.

Web fikri iki ayak üzerine inşa edildi. Bunlardan biri sunucu tarafında duran ve hangi yazıların ve resimlerin nasıl görüntüleneceğini belirten HTML formatında kodlar içeren ASCII dosyalar. Diğeri de İnternet kullanıcısının tarafında çalıştırılan ve bu dosyalara erişip kodları okuyan ve kodların altında yatanları bulup çıkartıp, bunları ekranda istenildiği gibi görüntüleyen ve adına Browser (tarayıcı) dediğimiz programlar (İnternet Explorer ve Netscape Navigator) oluşturur.

Web tarayıcısı, Web sunucusuna bağlanan, orada işaret edilen HTML belgesini alıp okuyan ve okuduklarını yorumlayıp, kullanıcının istemiş olduğu bilgileri, onun istediği biçimde ekrana getiren bir programdır.

İnternet’teki bilgisayarlar IP adresleri ile adreslenirler ve bu IP adresleri 4 adet 0-255 arasında değerler alabilen numaradan oluşur. Her rakam 8 bitliktir. Örneğin IP adresi 194.27.128.101 gibi numaraları akılda tutmak zor olduğundan 1983’te Wisconsin Üniversitesi DNS’yi geliştirdi. DNS isimleri rakamlara çevirir ve bu da Net’i daha kolay kullanılabilir hale getiriyor.

 

Domain isimlerinde

 

.com è Ticari sahalar

.edu è Eğitim sahaları

.gov è Hükümet sahaları

.mil è Askeri sahalar

.net è Ağ servis sağlayıcıları

.org è Organizasyonlar, ticari amacı olmayan dernekler

 

URL (Uniform Resource Locators): URL-Üniform kaynak konumlandırıcı anlamındadır. WWW (world Wide Web)’de adreslenmiş İnternet kaynaklarına erişimimizi sağlar.

 

HTTP (Hypertext Transfer Protocol) Çok yönlü metin transfer iletişim kuralları ve http client/server  (sunucu/istemci) etkileşimlerini sağlar.

 

HTML (Hypertext Markup Language) WWW’deki çok yönlü metin dokümanlarının yazıldığı, metin sayfalarına belirli taglar yerleştirerek HTML dokümanlarını hazırlayan bir işaretleme dilidir.

 

HTML (Hypertext Markup Language)

(Hareketli Metin İşaretleme Dili)

 

82         Tane Html komutu var; 180 Tane özellik var.

Her şeyden önce bazen yanlış anlaşıldığı gibi HTML bir programlama dili değildir. HTML bir mark-up (metin işaretleme) dilidir, yani tag denen özel işaretlerle bir yazının tümünü ya da sadece bir kısmının görünümünü ve/veya işlevini değiştirmeye yarar.

Ayrıca, gelişen browser teknolojileri sayesinde, HTML içine yazılar dışında resim, ses, video, Java, JavaScript, VBScript gibi dillerle yazılmış programlar, ya da diğer nesneler de gömülebilir. Bu sayede bir HTML dokümanı düzenlenmiş, mizanpajı yapılmış bir metin dosyası olmaktan çıkıp tam anlamıyla bir multimedia ortamı olmaya da hizmet edebilir. Örneğin, browser’a özel olarak yazılan gerekli plug-in’ler (~eklentiler) sistemde varsa, HTML’le online bir gazete, bir slide-show, şirket-içi yazılımların çalışabildiği bir platform yaratabilirsiniz.

<html>
<head>
<!-- Head elemanları -->
Burada genelde doküman içeriği dışında kalan karakter set tanımlamaları, başlık, JavaScript tanımlamaları vb elemanlar bulunur...
<title> Başlık </title>
</head>
<body>
<!-- Body elemanları -->
Burada ise dokümanın asıl içeriği vardır, içinde metin, ses, video vb içerebilir...
</body>
</html>

 

 

KLASÖR VE DOSYA İSİMLERİNDE

 

1)      Türkçe karakter yok (ç,ğ,ö,ü,İ,ı,ş yerine c,g,o,u,i,s kullanılacak)

2)      Büyük harf yok

3)      8 harfi geçmese daha iyi olur.

4)      İlk giriş sayfasının adı index.html olmalı

 

HTML sayfaları hazırlarken NOTEPAD kullanacağız.

 

TAG (Etiket) : HTML dosyalarında normal metin ile Web tarayıcısına yollanacak olan özel komutları birbirinden ayırmak için kullanılan işaretler ve komut dizileridir. Normal metinden bu takıları ayırmak için “büyüktür” ve “küçüktür” işaretleri kullanılır.

 

Örn: <html>

 

</html>

 

STANDART TAKILAR

 

<html> è Tüm Html sayfaları <html> ile başlar </html> ile biter.

<title> è Sayfanın başlık kısmında çıkması istenen yazılar buraya yazılır.

<body> è Sayfa içinde çıkması istenen yazılar bu komut içine yazılır.

 

<html>

<title> Hasan Web Tasarımı Öğreniyor </title>

<body>

Hasan DURMAZ

<body>

</html>

<h1> BAŞLIKLAR

 

Yazıların Başlık şeklinde yazılması için kullanılır. 6 tane başlık çeşidi vardır.

 

<html>

<title> Başlıklar </tille>

<body>

<h1> Başlık 1 </h1>

<h2> Başlık 2 </h2>

<h3> Başlık 3 </h3>

<h4> Başlık 4 </h4>

<h5> Başlık 5 </h5>

<h6> Başlık 6 </h6>

</body>

</html>

 

BR ETİKETİ ( Alt satıra geçmeyi sağlar)

<html>

<title> BR Etiketi </title>

<body>

Pazartesi

 

Salı

 

Çarşamba

 

<br> Ocak <br> Şubat  <br> Mart

 

</body>

</html>

 

HR ETİKETİ ( Çizgi çizer)

 

<html>

<title> HR Etiketi </title>

<body>

<hr>

<hr color=red> ( color è Renk verir)

<hr color=blue size=5> (size è Kalınlık verir)

<hr color=green width=500>

</body>

</html>

 

HR Etiketi’nin Parametreleri

 

<hr width=100> è Çizginin genişliğini ayarlamak için kullanılır.

<hr size=20> è Çizginin kalınlığını ayarlamak için kullanılır.

<hr color=ff0000> è Çizginin rengini ayarlamak için kullanılır.

<hr align=right> , left, center è Çizginin sayfadaki yatay konumunun sola, sağa veya ortaya hizalanmasını sağlar.

 

<marquee> KAYAN YAZI

 

<html>

<title> Kayan Yazı </title>

<body>

<marquee> <font color=red size=7> Kayıyorum He He He </font></marquee>

<marquee direction=right> Sağa Doğru Kaydırır </marquee>

<marquee direction=up> Yukarı Kaydırıır </marquee>

<marquee direction=down> Aşağı Kaydırır </marquee>

</body>

</html>

 

<marquee> Parametreleri

 

<marguee direction=right>,up,down è Sağdan, yukarıdan ve aşağıdan başlayarak kayması sağlanır

<marquee behavior=alternate> è Yazılar kaydırılırken ekrandan kaybolmadan bir uçtan diğerine gider

<marquee bgcolor=ff00ff> è Kayan yazıların arka plan rengini belirler.

<marquee height=10 width=250> è Yazının kayacağı alanın yüksekliği ve genişliği ayarlanabilir.

<marquee loop=3> è Yazının kaç kez kayacağı belirlenir. Daha sonra da yazı durur.

<marquee scrolldelay=1> è Kaydırma hızını ayarlar. Hızlı kayması için küçük; yavaş için de büyük değer

 

RENK MODELLERİ

 

RGB (Red, Green, Blue) (Kırmızı, Yeşil, Mavi) è Doğada bütün renkler aslında bizim adına Kırmızı, Yeşil ve Mavi dediğimiz üç ana rengin karışımından meydana gelmişlerdir. Herhangi bir rengin oluşabilmesi için 0 ile 255 arasında bir oran kullanılmalıdır. Ancak bu sayıların mantıklı bir şekilde Web tarayıcısına yollanması gerekir. Bu renk kodlarını HTML dilinde kullanmak ve Web tarayıcısına yollamak için 16’lık  (Hexadecimal) sayı sistemi kullanılmaktadır. İnternet’te yayınlanacak sayfalar için kullanılır.

Max                 : 72 dpi

Standart           : 50 dpi

256*256*256 = 16.400.000 Renk

 

CMYK (Cyan, Magenta, Yellow, Black) è Baskıya gidecek işler için kullanılır.

Min      :300 dpi

100*100*1000*100 = 100.000.000 Renk

 

ASCII (American Standart Computer İnformation İnfo)

0-255

@ à Alt + 64

m2 à Alt + 253

m3 à Alt + 252

Enter à Alt + 13

# à Alt + 35

 

A         B         C         D         E          F

10        11        12        13        14        15

 

R         G         B

255      0          0

 

% 100 Kırmızı ( R ) à FF 00 00

% 100 Yeşil ( Y ) à 00 FF 00

% 100 Mavi ( B ) à 00 00 FF

Siyah à 00 00 00

Beyaz à FF FF FF

Sarı à FF FF 00

Mor à FF 00 FF

Gri à C0 C0 C0

 

Şimdi artık 65.536 karakteri destekleyen Unicode var.

 

<bgcolor> è Ekranın arka planının  rengini belirlemek için kullanılır. <body> takısı ile birlikte kullanılır. Bu parametre ile renklerin ASCII karşılıkları (FF0000) kullanılabileceği gibi rengin ingilizcesi de (green, gray) kullanılabilir.

 

 

<html>

<title> Renk Modelleri </title>

<body bgcolor=FF0000>

</body>

</html>

 

<center> è Yazıyı satırda ortalar

<b> è Yazıyı Koyu, Kalın yapar.

<i> è Yazıyı İtalik, Eğik yapar.

<u> è Yazıyı Altı çizgili yapar.

 

Bu komutlardan son açılan ilk kapatılır. Yani sondan başa doğru kapatılır.

 

<font> è Yazının tipini ve boyutunu ayarlamamızı sağlar.

 

<font> Takısının Parametreleri

<font face=arial size=5 color=ff00ff >

<font face=arial> è Yazının tipini

<font size=5> è Yazının büyüklüğünü

<font color=ff00ff> è Yazının rengini belirler.

LİNK VERMEK

 

1-) Bir Web sitesine Link vermek

2-) Site içi Link vermek

3-) Mail adresine Link vermek

4-) Sayfa içine Link vermek

<html>

<title> Linkler </title>

<body>

<a href=http://www.bilgiegitim.com> Bilgi Eğitim </a> <br>

<a href=”kayan.html”> Kayan Yazı </a> <br>

<a href=mailto:durmazhasan@mynet.com> Mail Gönder </a>

</body>

</html>

 

<a href=http://www.bilgiegitim.com target=”_blank”> è Target parametresi ile açılacak sayfanın farklı bir sayfada açılması sağlanabilir.

 

Sayfa içine link vermek için de

 

1-) <a name=”1”> diye Link verilmek istenen alan isimlendirilir.

2-) Link verirken de <a href=”1”> 1 e Git </a>

kullanılır.

 

<body> Takısının Parametreleri

 

<body bgcolor=ffff00 background=deniz.jpg text=ffffff  link=0000ff hlink=ff0000 vlink=ff00ff>

 

bgcolor è Arka plan rengini ayarlar.

Background è Arka plana bir resmin duvar kağıdı olarak döşenmesini sağlar.

Text è Metnin rengini belirler.

Link è Linklerin renklerini belirler.

Hlink è Fare imleci link’in üzerine geldiğinde link’in hangi renkte görüntüleneceğini belirler.

Vlink è Ziyaret edilen sayfaların linklerinin rengini belirler.

 

SAYFANIN TÜRKÇELEŞTİRİLMESİ

 

<head> è Sayfa hakkında bilgi içerir. Sayfada görüntülenmez.

 

<html>

<head>

<meta http-equiv=content-type content=text/html;charset=windows-1254>

<meta http-equiv=content-type content=text/html;charset=iso-8859-9>

<meta name=description content=”Bir cümle ile sitenin Tanmı”>

<meta name=keywords content= “Virgülle, ayrılmış, anahtar kelimeler”>

<title> Başlık </title>

</head>

<body>

 

</body>

</html>

 

RESİM EKLEMEK

 

Curdir è Current Directory

 

*.jpg, *.png, *.gif è İnternetteki Resim formatı olarak kullanılır.

*.bmp, *.tiff, *.eps, *.psd, *.cdr è Resim formatları da internette kullanılmaz.

 

JPG è Kalite önemli ise jpg formatı kullanılır. Fakat resimlerin arka kısmı kare şeklinde gelir.

GIF è Hareketli ve kenarları boş gelir. Yani kafa olduğu gibi gif formatında alınabilir.

 

Örn:

<html>

<head>

<meta http-equiv=content-type content=text/html;charset=windows-1254>

<meta http-equiv=content-type content=text/html;charset=iso-8859-9>

<meta name=description content=”Bir cümle ile sitenin Tanmı”>

<meta name=keywords content= “Virgülle, ayrılmış, anahtar kelimeler”>

<title> Resim Eklemek </title>

</head>

<body>

<img src=x.jpg>

<img src=x.jpg width=250 heigh=300>

<img src=bilgisayar.gif alt=”Güzel bir resim”>

<img src=bilgisayar.gif alt=”Güzel bir resim” width=450>

<a href=http://www.bilgiegitim.com><img src=bilgisayar.gif border=0 alt=”Güzel Bir Resim”> </a>

 

</body>

</html>

 

<img src=*.jpg>’nin Parametreleri

 

<img align=middle src= bilgisayar.jpg > è Yazı resmin ortasından hizalanarak yazılmaya başlar

<img align=top src =bilgisayar.gif > è Yazı resmin üstünden hizalanarak yazılmaya başlar

<img align=left src= bilgisayar.jpg> è Yazı resmin solundan yazılmaya başlar

<img align=right src= bilgisayar.jpg> è Yazı resmin sağından hizalanarak yazılmaya başlar

<img src= bilgisayar.gif alt=”???????? ?????” è Resmin üzerine gelince çıkması istenilen yazı

<img border=0 src=bilgisayar.gif> è Resmin etrafında çerçeve çıkmasını engeller.

 

TABLOLAR

<table>

<tr><td>                                              </td></tr>

<tr><td>                                  </td></tr>

 

Örnek:

<table border=1 width=500 height=300 bgcolor=green>

<tr><td>Hücre 1 </td><td>Hücre 2 </td></tr>

<tr><td>Hücre 3 </td><td> Hücre 4 </td></tr>

</table>

 

<tr> è Satır açar

<td> è Sütun açar

 

<table> Takısının Parametreleri

 

<table border=1> è Bu parametre hücrenin ve tablonun etrafındaki çerçevenin kalınlığını ayarlamak için kullanılır.

<table width=100> è Tablonun pixel cinsinden genişliğini ayarlamak için kullanılır.

<table height=50> è Tablonun pixel cinsinden yüksekliğini ayarlamak için kullanılır.

<table cellspacing=2> è Tablonun içerisindeki hücrelerin, birbirlerinden ve tablo sınırlarından uzaklığını pixel olarak ayarlamak için kullanılır.

<table cellpadding=5> è Hücrelerin içerisindeki metin, resim, v.s gibi web sayfası öğelerinin hücre sınırlarından uzaklıklarını ayarlamak için kullanılır.

<table bgcolor=ffff00> è Tablonun genel arka plan rengini belirlemek için kullanılır.

<table align=left> ; <table align=right>; <table align=center>è Tablonun konumunu ayarlamayı sağlar.

<table background=tugla.gif> è Tablonun arkasına resim konulabilir.

< table bgcolor=ffff00 > è Tablonun arka zemin rengini ayarlar.

 

<td> Takısının Parametreleri

Burada parametre kullanarak Tablo’nun hücrelerinin içeriğini sağa, sola veya ortaya yaslayabilir. Hücrelerin arka plan renklerini ayrı ayrı değiştirebiliriz.

 

<td align=left> right; center è Hücrenin içerisinde yer alan metin, resim, grafik vs. gibi web sayfası öğelerini sola, sağa veya ortaya hizalayabiliriz.

<td bgcolor=00ffff> è Hücrenin arka plan rengini, diğer hücrelerden veya tablonun genel arka planından bağımsız olarak değiştirir.

<td width=250> è Hücre genişliğini belirlemek için kullanılır.

<td colspan=2> è Bu hücrenin genişliğinin 2 sütun genişliğinde olduğunu gösterir.

<td rowspan=2> è Bu hücrenin yüksekliğinin 2 satır yüksekliğinde olduğunu gösterir.

<td background=hasan.gif> è Hücrenin arka planına bir resim yerleştirir.

 

Örnek:

<table bordercolor=lightblue cellspacing=4 width=500>

<tr><td> A </td><td> B </td><td> C </td></tr>

<tr><td> D </td><td> E </td><td> F </td></tr>

<tr><td> G </td><td> H </td><td> I </td></tr>

</table>

 

 

 

è Rowspan     è Colspan

<body>

<table border=1>

<tr><td>A</td><td>B</td><td rowspan=2>C</td></tr>

<tr><td>D</td><td>E</td></tr>

<tr><td colspan=3>F</td></tr>

A B C
D E
F

 

 

colspan è Sütun Birleştir

rowspan è Satır Birleştirir

 

 

MÜZİK EKLEMEK

İnternette kullanılacak müzik dosyalarının türü MIDI veya WAV olmalıdır. Wav dosyaların boyutları büyüktür ve zor yüklenir. Onun için arka plan sesi kullanırken daha çok MIDI uzantılı dosyalar tercih edilirse daha iyi olur.

 

<bgsound src=daglar.mid loop=-1>         loop=-1 è Sürekli çalması için

</head>

 

Film yayınlamak için Microsoft Windows Encoder kullanılır. Avi ve dat dosyaları wmv’ye çeviririz.

 

<bgsound src=daglar.mid>   Komutu ile sayfa yüklendiğinde sürekli müzik çalar. Fakat müziğe müdahale edemeyiz.

 

Müziği durdurmak, tekrar başlatmak veya film koymak için

 

<body>

<embed src=donence.mid>  è Ayarlanabilir müzik için kullanılır.

<embed src=donence.wmv> è Film için kullanılır.

 

ISP DNS SERVER

Server

 

 

PERL

ASP

PHP

JSP

 

CFM

IIS ( Microsoft)

Apache ( Linux, Unix)

 

CGI ( Common Gateaway Interface )

 

JSP’nin Server’i TOMCAT’dir.

 

FORM ELEMANLARI

 

<form action=verial.asp method=post name=form1>

verial.php, verial.jsp, verial.pl, verial.cfm de olabilir.

POST

1-)Yavaş

2-) Güvenli

3-) http header’ı kullanır.

4-) Sınırsız bilgi gönderir

 

GET

1-) Hızlı

2-) Güvensiz

3-) Browser’in adres satırını kullanır.

4-) Max 2048 karekter gönderebilir.

 

<form action=verial.asp method=post name=form1>

Adınız                                                    è Text (255 Karaktere kadar)

*******

Şifreniz                                                  è Password

 

Cinsiyetiniz

 • Bay
 • Bayan    è Radio

 

Hobileriniz

q       Sinema

q       Müzik

q       Tv      è Chechbox

 

Mesajınız

 

 

 

è Textarea

 

 

 

Reset

Submit

ÖRNEK 1:

<form action=verial.asp method=post name=form1>

 

Adınızı Giriniz   <input type=text name=ad> <br>

 

Şifrenizi Giriniz<input type=password name=sifre><br>

 

Cinsiyetiniz       <input type=radio name=cinsiyet value=bay> BAY <br>

<input type=radio name=cinsiyet value=bayan> BAYAN <br>

 

Hobileriniz        <input type=checkbox name=hobi1> Sinema

<input type=checkbox name=hobi2> Bilgisayar

<input type=checkbox name=hobi3> Müzik

<input type=checkbox name=hobi4> Spor <br>

 

Mesajınız <br>

<textarea cols=35 rows=10></textarea><br>

 

Doğum Tarihiniz

<select name=gun>

<option> 01 </option>

<option> 02 </option>

<option> 03 </option>

<option> 04 </option>

<option> 05 </option>

<option> 06 </option>

 

<option> 31 </option>

</select>

 

<select name=ay>

<option> OCAK </option>

<option> ŞUBAT</option>

 

<option> ARALIK </option>

</select>

 

<select name=ay>

<option> OCAK </option>

<option> ŞUBAT</option>

 

<option> ARALIK </option>

</select>

 

<select name=yil>

<option> 1971 </option>

<option> 1972 </option>

 

<option> 2002 </option>

</select>

 

<input type=submit value=Gönder>

<input type=reset value=Sil>

</form>

 

 

 

ÖRNEK 2:

<body>

<form method=post action=x.asp>

Adınız   <input type=text name=ad><br>

Şifreniz <input type=password name=sifre><br>

Eğitim Durumunuz <select name=egitim>

<option> Lise </option>

<option> Üniversite </option>

<option> Ortaokul </option>

<option> İlkoukul </option>

</select><br>

<input type=submit value=Gönder>

<input type=reset value=sil>

</form>

 

FRAME

 

Frame çerçeve anlamına gelir. Amacı bir web sayfasını belli parçalara bölmek ve bu parçaların içerisinde değişik, birden fazla Web sayfası görüntülemektir.

 

 

Frame
Frame Frame
sol.html  

 

sag.html

 

 

Þ frameset            Þ frame.html

 

 

 

 

 

İki Sayfa aç

 

1-) Birine “burası sag sayfa yaz” sag.html olarak kaydet

2-) “Burası sol taraf” yaz sol.html olarak kaydet.

3-) Frame için anasayfada (frame.html )

 

<head>

<frameset cols=150,* border=0>

<frame src=sol.html>

<frame src=sag.html name=ana>

</frameset>

 

Sol.html’yi açıp (frame.html )

 

<body>

<a href=http://www.yahoo.com> Yahoo </a><br>

<a href=kayan.html target=ana> Kayan Yazı </a><br>

<a href=form2.html target=ana> Form Elemanları </a><br>

<a href=sag.html target=ana> Ana Sayfaya Dön </a>

 

 

Sayfaların sag tarafta açılması için frame sayfasında sag.html için isim verilir ve bu isim linklerden sonra

<a href=kayan.html target=ana> şeklinde belirtilir.

 

 

Ust.html
Alt.html

 

ÞFrame.html

 

ust.html

 

<body>

<a href=http://www.turkcell.com.tr target=ana> Turkcell </a>

<a href=http://www.telsim.com.tr target=ana> Telsim </a>

<a href=http://www.aria.com.tr target=ana> Aria </a>

 

frame.html

 

<head>

<frameset rows=100,* border=0>

<frame src=ust.html>

<frame src=alt name=ana>

</frameset>

 

<frameset> Takısının Parametreleri

 

<frameset border=0> è Çerçeveleri birbirinden ayıran çizgilerin kalınlığını belirler.

 

<p> Þ Paragraf satır sonu olunca kendi alta geçiyor

 

<p>’nin Parametreleri

 

<p align=left> è Paragrafı sola hizalar. (Parametre kullanılmasa da paragraf sola hizalanmış olur.)

<p align=right> è Paragrafı sağa hizalar.

<p align=center> è Paragrafı ortalar

 

&nbsp (Birden fazla Boşluk vermek) è Bir karakterden daha fazla boşluk vermek için kullanılır.

Örn: ahmet &nbsp;&nbsp;nbsp; mehmet  è ahmet    mehmet şeklinde 3 karakter araya boşluk bırakır.

<nobr></nobr> è Hiçbir zaman yeni satıra geçmiyor.

<sup>  </sup> è Üst simge işareti çıkartır. Örn: m² gibi

<sub> </sub> è Alt simge işareti çıkartır. Örn: O2

<p> </p> è Yeni bir paragraf açıp kapatırken kullanılır.

<pre> </pre> è Önceden düzenlenmiş metin blokları için kullanılır.

<strike> </strike> è Üzeri çizili yazı oluşturmak için kullanılır. Örn: İptal edildi.

<adress> </adress> è Adres bölümleri için kullanılır. Genelde italik olarak render edilir.

<!-- -->èHTML açıklamalrı <!-- ile başlar ve --> ile biter. Bu iki tag arasında kalan bütün yazılar browser tarafından ihmal edilir

 

LİSTELER

 

Orderlist ( Sıralı Liste ); Unorderlist ( sırasız liste )

 

Madde imi ve numaralandırma

<ol>                             <ul>

1. a. İ.                          ð

2. b. İi.                         ·

3. c. İi                          *

Örn:

 

<ol type=1>

<li> Fizik

<ol type=a>

<li> Statik

<li> Dinamik

<li> Nükleer

<li> Katıhal

</ol>

<li> Kimya

<ol type=a>

<li> Organik

<li> İnorganik

</ol>

<li> Matematik

<ol type=a>

<li> Sayılar

<li> Fonksiyonlar

<li> Diğer

<ol type=i>

<li> Türev

<li> İntegral

</ol>

</ol>

</ol>

 

 

 

Görünümü Bu Şekilde

 

 

 

 1. Fizik
  1. Statik
  2. Dinamik
  3. Nükleer
  4. Katıhal
 2. Kimya
  1. Organik
  2. İnorganik

 

 1. Matematik
  1. Sayılar
  2. Fonksiyonlar
  3. Diğer

I.      Türev

II.      İntegral

 

 

Madde işaretleri için ol yerlerine ul yazılır.

<li type=disc> è İçi Dolu daire

<li type=circle> è İçi boş daire

<li type=square> è İçi Dolu Kare

 

<ul type=disc>

<li> Fizik

<ul type=square> Yani a yerine square yaz.

i yerine de <ul type=circle> yazılır.

 

SCRİPTLER

Bir olay bir etkileşim varsa javascript’dir

 

Sagmouse.html

 

<head>

<scrpit language=javascript>

function sagmouse() {

if (event.button= =2) {

alert(“Kodlarımı Göstermem”)

alert(“Kod Çalmak Yasak”)

alert(“Yapma Dedim!”)

}

}

document.onmousedown=sagmouse

</script>

 

 

FTP (File Transfer Protocol)

C:> Klasör ismi> ftp (Enter)

Open bilgiegitim.com

Username: ……..

Şifre(Parola): ……..

 

Logged in gibi bir mesaj verir.

 

Mkdir

Cd

cd..

put index.html  Þ Bu dosyayı gönderir.

mput *.* Þ Tüm dosyaları gönderir.

mget *.* Þ Tüm dosyaları bizim bilgisayarımıza indirir.

get index.html Þ Bu dosyaya indirir.

 

C:>ftp

ftp>open bt-egitim.com (Enter)

Kullanıcı Adı     :

Password         :

 

Apache Þ httpdocs

Linux  Þ public – html

Windows Þ wwwroot

 

cd httpdocs  (Enter)

dir (Enter)  veya  ls (Enter)

mkdir Hasan (Enter)

cd Hasan (Enter)

put index.html (Enter)


eSerdaR Hakkında

By eserdar

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

error: Content is protected !!