Yıl sonu öğretmenler aşağıda sayılan maddeleri te tek inceleyip idareye teslim etmeleri gerekmektedir.

YIL SONU İDAREYE TESLİM EDİLECEK EVRAKLAR VE MATBU FORMLAR

1-Ders kesim raporu

2-Not fişleri (E-okul çıktısı alınarak imzalandıktan sonra)

3-Yazılı kağıtları(1.ve 2.dönem)

4-Performans görevi değerlendirme çizelgeleri

5-Ders ve Etkinliklere Katılım değerlendirme çizelgeleri

6-öğrenci Gözlem formları

7-ürün,ürün dosyası, gözlem formları (Teknoloji Tasarım öğretmenleri için)

8-Proje ödevi değerlendirme çizelgeleri.

9-Sosyal Kulüplerin yıl sonu raporları

10-Rehberlik yıl sonu raporları

11- Her dönem ortak yapılacak sınavların yapılış usul ve esasları, soru şekilleri, konu ağırlıkları ve sınav tarihleri dönem başlarında belirlenir. Ortak sınav sonuçları, zümre öğretmenler kurulunda değerlendirilir ve rapor hâlinde okul yönetimine sunulur. (Madde 95 g bendi)

12-OGYE raporu. (İ.Ö.Kurumları yönetmeliğinin 99. maddesine göre; Zümre öğretmenleri; öğretim yılını değerlendiren rapor düzenleyip OGYE Ekibine teslim ederler. Bu zümre raporları OGYE tarafından incelenip okul raporu haline getirilir.

13-Tatil adresi Okul idaresine bildirilir

14-Sınıf Defteri ve Sınıf Kitaplığı Listesi

15- Okul idaresince sene başında tutanak karşılığında verilen bilgisayarlar,tepegözler v.b demirbaşlarda okul idaresine tutanakla teslim edilir.

İÖO Yönetmelik Madde-40: Proje ve performans görevleri, öğretmence değerlendirildikten sonra öğrenciye iade edilir ve öğrenci tarafından ders yılı sonuna kadar saklanır.

Öğrencilerin hazırladıkları proje ve performans görevlerinin değerlendirilmesinde kullanılan dereceli puanlama ölçekleri de bir yıl saklanır.

Not: Tüm Değerlendirme çizelgeleri yazılı kâğıtları gibi 1. ve 2. dönem Yazılı kâğıtları gibi düzgün biçimde paketlenip üzerine gerekli bilgiler yazılarak okul idaresine teslim edilir.

 

eSerdaR Hakkında

By eserdar

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

error: Content is protected !!